γλώσσες
ATiK βίντεο
Ομάδες φιλίας των Δήμων
  • We're delighted to inform you that with the approval of President of ATİK, Mr Aziz ŞAHİN, Head of the Advisory Council, Mr Dmitrii İKİZLİ, and Surpreme Board of ATİK, Mr Oleg OALA is appointed as the President of ATİK Moldova.

  • Mr. Kamil D. ATICI ,has been appointed as President ATİK İzmir.

Ανακοινώσεις ειδήσεων
γλώσσες
Ομάδες φιλίας των Δήμων
ATiK Trade and Cooperation Council website was made by ASEL Corporate Services.
Copyright © 2015 ASEL A.Ş.